CONTACTEER ONS

Contacteer ons

Funderingstechnieken 

MDS Bouwwerken is ook uw partner voor onderstaande funderingstechnieken voor uw klein of middelgroot project. Wij trachten flexibel te zijn ifv de uitvoering en steeds met onze klanten mee te denken voor de beste oplossing van hun project.

MDS Bouwwerken is uw partner voor alle funderingstechnieken voor kleine en middelgrote projecten. Door onze jarenlange ervaring in grondwerken en betonwerken op grote dieptes voor rioleringstoepassingen met de hierbij horende beschoeiingen hebben we besloten onze diensten uit te breiden naar funderingstechnieken.

Als KMO proberen we dan ook in te spelen op de niche markten waar de grote machines niet terecht kunnen en waar het standaard funderingswerk niet de juiste oplossing kan bieden. Voor MDS Bouwwerken begint de uitdaging waar het voor anderen stopt … 

Om deze reden hebben we dan ook doelgericht gekozen ons verder te specialiseren in enkele technieken waarvan hieronder een overzicht.

Onderschoeiing van bestaande funderingen. 

De techniek van onderschoeiing zal vooral worden gebruikt wanneer bestaande gebouwen dienen te worden gestabiliseerd of wanneer er naast bestaande gebouwen of constructies een nieuwe constructie dient te worden gerealiseerd waarvan de funderingsplaat op een lager niveau ligt  dan de vloerplaat van de bestaande naastliggende gebouwen.

Er is steeds wel een voorafgaande studie ifv grondsamenstelling , waterpeil en aanwezigheid van nutsleidingen noodzakelijk zodanig na te gaan of deze techniek kan worden gebruikt voor u project.

Door deze manier van funderen zullen bepaalde projecten zoals het creëren van een ondergrondse kelder , extra verdieping of het bouwen van een zwembad onder bestaande constructies dan toch mogelijk worden.

Voor het uitvoeren van deze onderschoeiingen zal de grond in moten van +/- 1,5m breed worden weg genomen deels machinaal en deels handmatig  laagje per laagje. Laagje per laagje zal er dan ook een beschoeiing in hout , staal of beton worden aangebracht zodanig zettingen van het bestaande gebouw en grondontspanningen te vermijden en onze mensen in alle veiligheid te kunnen laten te werken.

Eenmaal de uitgraving en beschoeiing op een correcte manier is uitgevoerd zal er een nieuwe gewapende betonwand met funderingszool worden gestort.

Berlinerwanden

Een berlinerwand is opgebouwd uit stalen H en I profielen welke machinaal verticaal in de grond zullen worden getrild op vaste tussenafstanden met daartussen beschoeiing voorzien in hout , betonnen predallen of stalen platen.

Een dergelijke berlinerwand heeft vooral een grondkerende functie voor bouwputten welke niet onder talud kunnen worden uitgegraven en zal worden geplaatst voor het uitvoeren van de grondwerken. Om deze berlinerwand op een correcte manier te kunnen plaatsen dient de ondergrond wel vrij te zijn van alle oude ondergrondse massieven.

Deze berlinerwanden kunnen ook nog worden voorzien van extra grondankers indien uit de stabiliteitsstudie zou blijken dat dit noodzakelijk is om de gronddruk op deze berlinerwand na uitgraving op te vangen.

Micropalen

Zoals de naam het reeds laat uitschijnen zijn micropalen funderingspalen met een beperkte diameter ,  deze micropalen worden opgebouwd door stalen staven (zelfdraaiende ankers) in de grond te boren en deze nadien te injecteren onder hoge druk met grout, op deze manier zullen we een groutpaal creëren welke van 15 tot 45 ton kunnen dragen welke voor volgende toepassingen kan worden gebruikt :

·      Opvangen van bestaande funderingen in kleine ruimtes ifv renovatie.

·      Boren van funderingspalen voor nieuwe constructies op locaties welke slecht toegankelijk zijn.

·      Het creëren van trekpalen onder bodemplaten.

·      De micropalen kunnen eveneens onder een bepaalde hoek onder bestaande constructies worden geboord zodanig de stabiliteit van een bestaande constructie te garanderen.

Gezien onze kleine machine kunnen we met deze techniek op vele plaatsen komen welke niet bereikbaar zijn met de standaard machines voor funderingstechnieken. Zo kunnen we met deze machines binnen in bestaande gebouwen werken en eveneens op terreinen welke slecht toegankelijk zijn door een minder draagkrachtige ondergrond.

Putfundering

Voor het maken van putfunderingen met een diameter variabel van 1 m tot …m zullen we adhv een speciale grijper een ronde put maken tot op de draagkrachtige grond , nadien zal deze put worden volgestort met beton.

Wanneer we in zanderig terrein of in een type grond zitten welke niet stabiel is zal de uitgraving worden uitgevoerd binnenin een mantelbuis zodanig de mooie ronde vorm van de funderingspaal te kunnen garanderen. De mantelbuis zal steeds worden gerecupereerd na het volstorten van de put met beton.

Het nadeel van putfunderingen is echter wel dat dit niet kan worden uitgevoerd onder de waterlaag.

Grondankers

Grondankers zijn ankers zoals de naam het zegt welke horizontaal onder een bepaalde hoek door grondkeringswanden van allerlei type worden geboord zodanig de gronddruk op de wand op te vangen.

De bouwput zal tot een welbepaalde diepte worden uitgegraven en dan zal de ankermachine aanvangen met het boren van de ankers , na het boren van de ankers zullen deze worden opgespoten met cementspecie.

Eenmaal de cementspecie is uitgehard zullen de ankers hydraulisch op voorspanning worden geplaats en nadien kunnen de grondwerken verder gaan.

Mini Jetgrouting

Bij de techniek van jetgrouting zal er dmv de ondergrondse injectie onder druk van grout een groutpaal worden gevormd. Deze groutpalen kunnen gebruikt worden voor volgende doelen:

-       Maken van verticale funderingspalen

-       Verstevigen van bestaande funderingen van gebouwen

-       Maken van beschoeiing voor een bouwput.

-       Creëren van een verticaal of horizontaal waterkerend scherm met grout.

-       De jet grouting kan eveneens worden gebruikt voor het afdichten van lekkages en verstevigen van ondergrondse structuren zoals bestaande funderingen , rioleringen , kelderwanden …

-       Jetgrouting kan eveneens worden uitgevoerd in de grondwaterlaag.

Onze machine voor het uitvoeren van deze werken is heel compact en kan dus ook worden ingezet in bestaande gebouwen of slecht toegankelijke plaatsen.