CONTACTEER ONS

Contacteer ons

Aannemer voor funderingswerken uit Oost-Vlaanderen

MDS Bouwwerken is uw aannemer voor funderingswerken uit Oost-Vlaanderen. Ons bedrijf uit Zele, nabij Dendermonde, voert de nodige funderingstechnieken uit, zowel bij kleine als middelgrote projecten. Daarbij stellen we ons steeds flexibel op en denken met de klant mee over de beste oplossing.

Een aannemer voor funderingswerken uit Oost-Vlaanderen met ervaring

MDS Bouwwerken uit Oost-Vlaanderen is een aannemer voor alle funderingswerken bij kleine en middelgrote projecten. We hebben jarenlange ervaring in grondwerken en betonwerken op grote dieptes voor rioleringstoepassingen met de daarbij horende beschoeiingen. Dankzij deze ervaring besloten we onze diensten uit te breiden naar funderingstechnieken. Als kmo proberen we dan ook in te spelen op de nichemarkten waar de grote machines niet terechtkunnen en waar het standaardfunderingswerk niet de juiste oplossing biedt. Voor MDS Bouwwerken begint de uitdaging waar het voor anderen stopt. Om die reden hebben we doelgericht gekozen ons verder te specialiseren in enkele technieken:

Onderschoeiing van bestaande funderingen

Een eerste techniek die wij als aannemer voor funderingswerken uit Oost-Vlaanderen hanteren is onderschoeiing. Deze techniek wordt vooral gebruikt wanneer bestaande gebouwen moeten worden gestabiliseerd. Daarnaast wordt een onderschoeiing ook gebruikt wanneer er naast bestaande gebouwen of constructies een nieuwe constructie dient te worden gerealiseerd waarvan de funderingsplaat op een lager niveau ligt dan de vloerplaat. Er is steeds wel een voorafgaande studie noodzakelijk in functie van grondsamenstelling, waterpeil en aanwezigheid van nutsleidingen. Die manier maakt bepaalde projecten mogelijk, zoals het creëren van een ondergrondse kelder of het bouwen van een zwembad onder bestaande constructies.

Berlinerwanden

Een berlinerwand is opgebouwd uit stalen H- en I-profielen die machinaal verticaal in de grond worden getrild op vaste tussenafstanden met daartussen beschoeiing voorzien in hout, betonnen predallen of stalen platen. Een dergelijke berlinerwand heeft vooral een grondkerende functie voor bouwputten die u niet onder talud kunt uitgraven. Als aannemer voor funderingswerken uit Oost-Vlaanderen zorgen we ervoor dat de wand wordt geplaatst voor het uitvoeren van de grondwerken. Om deze berlinerwand op een correcte manier te kunnen plaatsen, dient de ondergrond wel vrij te zijn van alle oude ondergrondse massieven. Als aannemer voor funderingswerken uit Oost-Vlaanderen kunnen we berlinerwanden ook voorzien van extra grondankers indien uit de stabiliteitsstudie blijkt dat dit noodzakelijk is om de gronddruk op deze berlinerwand na uitgraving op te vangen.

Micropalen

Micropalen zijn funderingspalen met een beperkte diameter die worden opgebouwd door stalen staven in de grond te boren en die nadien te injecteren onder hoge druk met grout. Op deze manier zullen we met behulp van onze aannemer voor funderingswerken een groutpaal creëren die van 15 tot 45 ton kan dragen en die voor volgende toepassingen  gebruikt wordt:

  • Opvangen van bestaande funderingen in kleine ruimtes in functie van renovatie.
  • Boren van funderingspalen voor nieuwe constructies op locaties die slecht toegankelijk zijn.
  • Het creëren van trekpalen onder bodemplaten.

Indien u ons inschakelt als aannemer voor funderingswerken in Oost-Vlaanderen zult u merken dat we dankzij onze kleine machine op veel plaatsen kunnen komen die niet bereikbaar zijn voor standaardmachines.

Putfundering

Aan de hand van een speciale grijper maken we een ronde put tot op de draagkrachtige grond. Nadien storten we beton, onder begeleiding van een aannemer van ons bedrijf uit Oost-Vlaanderen die gespecialiseerd is in funderingswerken. Wanneer we in zanderig terrein of in een type grond zitten die niet stabiel is, voeren we de uitgraving uit binnenin een mantelbuis om de mooie ronde vorm van de funderingspaal te garanderen. De mantelbuis zal steeds worden gerecupereerd na het volstorten van de put met beton. Het nadeel van putfunderingen is echter wel dat dit niet kan worden uitgevoerd onder de waterlaag.

Grondankers

Grondankers zijn ankers die horizontaal onder een bepaalde hoek door grondkeringswanden van allerlei type worden geboord om de gronddruk op de wand op te vangen. De bouwput zal tot een welbepaalde diepte worden uitgegraven en dan zal de ankermachine aanvangen met het boren van de ankers, na het boren van de ankers zullen deze worden opgespoten met cementspecie. Eenmaal de cementspecie is uitgehard zullen de ankers hydraulisch op voorspanning worden geplaatst. Nadien kan onze aannemer voor funderingswerken uit Oost-Vlaanderen verder gaan met de grondwerken.

Mini jetgrouting

Bij jetgrouting zal er door middel van een ondergrondse injectie onder druk van grout een groutpaal worden gevormd. Deze groutpalen kunnen gebruikt worden voor volgende doelen:

  • Maken van verticale funderingspalen
  • Verstevigen van bestaande funderingen van gebouwen
  • Maken van beschoeiing voor een bouwput.
  • Creëren van een verticaal of horizontaal waterkerend scherm met grout.
  • De jetgrouting kan eveneens worden gebruikt voor het afdichten van lekkages en verstevigen van ondergrondse structuren zoals bestaande funderingen, rioleringen, kelderwanden.
  •  Jetgrouting kan eveneens worden uitgevoerd in de grondwaterlaag.

Onze machine voor het uitvoeren van deze werken is heel compact en kan dus ook worden ingezet in bestaande gebouwen of slecht toegankelijke plaatsen.

Laat de funderingswerken over aan onze aannemer uit Oost-Vlaanderen

Bent u overtuigd van onze veelzijdige kwaliteit en wilt u een professionele aannemer inschakelen voor de funderingswerken in regio Oost-Vlaanderen? Contacteer ons dan door te bellen naar het nummer 0477 45 15 14 of stuur een e-mail naar info@mdsbouwwerken.be. Onze aannemer voor funderingswerken uit Oost-Vlaanderen bepaalt de juiste techniek en zorgt ervoor dat alles vlot verloopt.